Pentru orice reclamații asupra produselor sau calității serviciilor oferite pe care le aveți, în calitate de cumpărători și utilizatori ai site-ului www.kirrano.com, ne puteți scrie la adresa de e-mail nutrition@kirrano.com pentru a putea fi rezolvate pe cale amiabilă, în cel mai scurt timp, de Luni până Vineri (excepție fac acele zile ale săptămânii care se consideră Sărbători Legale).

 1. Utilizarea magazinului nostru online și contractele pentru cumpărarea produselor comercializate prin intermediul acestui magazin sunt guvernate de legislația română.
 2. Orice neînțelegere care decurge din sau în legătură cu folosirea site-ului web www.kirrano.com, a magazinului online aferent sau în legătură cu contractele menționate la paragraful precedent, dacă nu va putea fi soluționată amiabil, va fi supusă spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul KIRRANO.

  Nume:

  Categorie de reclamație:

  Vă rugăm să alegeți atributul
  face obiectul nemulțumit dvs.*

  Observații relevante (optional):

  Date Personale:

  Nume:

  Număr de telefon

  Adresa de e-mail:


  Puteți încarca un fieșier, de exemplu copie după factură sau bon fiscal:

  Upload fișier(optional):